KM Slovakia V H

Na stronach midishopu można nie tylko kupować, ale również sprzedawać. Serwer ten otwiera możliwości dotarcia do szerszej publiczności wszystkim autorom midi, mp3 i plików tekstowych.

Jak postępować:

Aby umożliwić Państwu oferowanie na stronach midishopu swoich dzieł, należy dokonać rejestracji (bliższe informacje o rejestracji znajdziecie Państwo w sekcji „Jak kupować”). W formularzu rejestracyjnym należy wypełnić dane dotyczące konta bankowego, na które mają być przelewane pieniądze ze sprzedaży plików.

Pliki można dodawać do archiwum po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w dziale „Upload“, gdzie należy dołączyć:

  1. cały plik – który użytkownicy midishopu mogą ściągnąć po uiszczeniu opłaty
  2. zwiastun – niepełny, skrócony plik demo, który użytkownicy midishopu mogą włączyć, posłuchać i bezpłatnie ściągnąć.
  3. nazwę wykonawcy, nazwę utworu i typ pliku (midi, mp3, txt)
  4. kategorię, do której należy plik, jeśli wcześniej ustawione kategorie były niewystarczające można, na życzenie, dodać inne.
  5. pozycja „Karaoke midi“ jest ważna, jedynie przy plikach midi, jeśli plikiem midi jest plik midi karaoke pozycję należy oznaczyć.
  6. gatunek – należy określić do jakiego gatunku należy utwór (pozycja nieobowiązkowa)
  7. długość utworu należy podać w sekundach np. przy utworze, który ma długość 2,5 minuty należy podać długość utworu – 150 sek. Przy plikach tekstowych należy pozostawić długość utworu 0 sek..
  8. cena – podaje się cenę końcową pliku, która będzie widoczna przy pliku dla wszystkich użytkowników serwera. Suma przy zakupie – pobraniu pliku podzielona jest następująco: 75% autor pliku i 25% administrator serwera na pokrycie opłat dla SOZA i kosztów operacyjnych (jednak minimum 0,20 EURO dla administratora).

Przykład 1:

Autor podaje przy „Upload“ cenę za plik 1,- EURO. Po pobraniu pliku przez użytkownika serwera na konto autora wpłynie kwota 0,75 EURO, a na konto administratora 0,25 EURO.

Przykład 2:

Autor podaje przy „Upload“ cenę za plik 0,30 EURO. Po pobraniu pliku przez użytkownika serwera na konto autora wpłynie kwota 0,10 EURO, a na konto administratora 0,20 EURO.

Jeśli autor poda przy „Upload“ cenę niższą niż 0,20 EURO automatycznie przez system zostanie przydzielona do pliku kwota 0,20 EURO z tym , że po pobraniu piku przez użytkownika serwera na konto autora wpłynie suma 0 EURO, a na konto administratora 0,20 EURO.

Upload należy zatwierdzić przez naciśnięcie polecenia „Dodać utwór”

W dziale Upload pojawi się lista wszystkich oferowanych przez danego autora plików.

Polecenie wypłaty środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży plików autor może wystosować po zalogowaniu się, w sekcji „Historia rachunku” w polu „polecenie wypłaty sumy”, gdzie należy podać wysokość kwoty i zatwierdzić ją przez naciśniecie polecenia „Wypłaćić”. Minimalna kwota, jaką można wypłacić wynosi 20,- EURO, ze względu na koszty ogólne i opłaty bankowe. Przelewy wychodzące w innych walutach zostaną przeliczone na EURO po aktualnym kursie NBS w dzień wyjścia przelewu z naszego rachunku.

Przy mniej znanych utworach lub przy piosenkach ludowych, czy ludowych składankach jest korzystne jeśli autor do pliku midi posiada także oryginalny utwór w formacie mp3, ewentualnie tekst i również te pliki dołączy do archiwum. Użytkownik, którego dany utwór interesuje powinien mieć do dyspozycji wszystko to, co jest potrzebne do bezproblemowego orientowania się w utworze (midi, nagranie oryginalne w formacie mp3 i tekst).

Przy sprzedaży plików należy przestrzegać warunków korzystania z serwera www.midishop.sk.

Ważne:

Na serwerze należy oferować tylko takie pliki, do których posiadacie Państwo prawa autorskie. Pliki midi należy oznaczyć swoimi znakami towarowymi. Konta autorów, na których zaistnieje podejrzenie naruszenia praw autorskich zostaną zablokowane i usunięte.KM Slovakia V D