KM Slovakia VHA

Na stránkach midishopu môžete nielen nakupovať, ale aj predávať. Tento server ponúka možnosť pre všetkých autorov midi, mp3 a textových súborov, ktorý si nechcú svoje diela nechať len pre seba a neváhajú ponúknuť ich, za primeranú sumu, širokej verejnosti.

Ako postupovať

Na to aby ste mohli na stránkach midishopu ponúkať svoje diela, je potrebné sa zaregistrovať (bližšie informácie o registrácií nájdete v sekcií „Ako nakupovať“). V registračnom formulári je potrebné vyplniť údaje o bankovom konte, aby bolo jasné na aký účet je potrebné, na požiadanie autora, zasielať peniaze z predaja súborov.

Súbory môžete do archívu pridávať po prihlásení sa do svojho užívateľského konta v sekcií „Upload“, kde je potrebné nahodiť:

  1. celý súbor - ktorý si môžu používatelia midishopu po zaplatení stiahnuť
  2. ukážku – neúplný, skrátený demo súbor, ktorý si môžu používatelia midishopu spustiť, vypočuť a bezplatne stiahnúť
  3. názov interpréta, názov skladby a typ súboru (midi, mp3, txt)
  4. kategóriu do ktorej súbor patrí, ak by Vám prednastavené kategórie nestačili, je možné na požiadanie doplniť ďalšie.
  5. položka „Karaoke midi“ má zmysel, len pri midi súboroch, ak je midi súbor karaoke je potrebné položku zaškrtnúť
  6. žáner – je potrebné určiť do akého žánru skladba patrí (nepovinná položka)
  7. dĺžku skladby je potrebné zadať v sekundách, napr. pri skladbe ktorá ma dĺžku 2,5 minúty je potrebné zadať dĺžku skladby – 150 sec.. U textových súborov je potrebné ponechať dĺžku skladby 0 sec..
  8. cena – zadáva sa cena konečná za súbor, ktorá sa bude zobrazovať pri súbore všetkým používateľom servera. Táto suma je pri kúpe - stiahnutí súboru rozdelená následovne: 75% autor súboru a 25% prevádzkovateľ servera na pokrytie odvodov pre SOZA a prevádzkových nákladov (minimálne však 0,20 EUR pre prevádzkovateľa).

Príklad 1:

Autor zadá pri „Upload“ cenu za súbor 1,- EUR. Po stiahnutí súboru používateľom servera sa na konto autora pripíše suma 0,75 EUR a na konto prevádzkovateľa 0,25 EUR.

Príklad 2:

Autor zadá pri „Upload“ cenu za súbor 0,30 EUR. Po stiahnutí súboru používateľom servera sa na konto autora pripíše suma 0,10 EUR a na konto prevádzkovateľa 0,20 EUR.

Ak autor zadá pri „Upload“ cenu nižšiu ako 0,20 EUR, bude súboru systémom automatický pridelená suma 0,20 EUR s tým, že po stiahnutí súboru používateľom servera sa na konto autora pripíše suma 0 EUR a na konto prevádzkovateľa 0,20 EUR.

Upload je potrebné potvrdiť kliknutím na „Pridaj skladbu“

Autorom sa zobrazuje v sekcií Upload zoznam všetkých nimi ponúkaných súborov.

O vyplatenie financií, získaných z predaja súborov môže autor požiadať po prihlásení sa, v sekcií „Kredit História“ v časti „žiadosť o vyplatenie sumy“, kde zadá výšku sumy a potvrdí ju kliknutím na „Vyplať“. Minimálna suma, ktorú je možné vyplatiť je 20,- EUR, kvôli režijným nákladom a poplatkom v banke. Výška odchádzajúcich platieb v iných menách, bude prepočítaná voči EUR aktuálnym kurzom NBS k dňu odoslania platby z nášho účtu.

Je výhodou, hlavne pri menej známych skladbách, alebo pri ľudových pesničkách a rôznych ľudových mixoch, ak autor má k midi súboru aj originál skladbu v mp3 formáte, prípadne text a pridá tieto súbory tiež do archívu. Používateľ, ktorý má o skladbu záujem, má všetko čo potrebuje, aby sa vedel v skladbe bez problémov orientovať, pokope (midi, originál nahrávku v mp3 a text).

Pri predaji súborov je potrebné dodržiavať prevádzkové podmienky používania servera www.midishop.sk.

Dôležité upozornenie:

Na servery ponúkajte len také súbory, ku ktorým máte autorské práva. Do midi súborov vkladajte svoje ochranné známky. Užívateľské kontá autorov u ktorých vzniknú pochybnosti ohľadom autorských práv, budú blokované a odstránené.KM Slovakia VDA